AYNUO

Nyheter

Evolutionär historia av eptfe-industrin

Utvecklingen av eptfe-industrin är en fascinerande historia som har utvecklats över tiden för att skapa en industri med revolutionerande tillämpningar. Epoxins historia börjar 1884, när kemisten Alfred Einhorn syntetiserade en ny förening från etylen och formaldehyd.Denna förening kallades "epoxid", som så småningom blev känd som epoxi genom att kombinera den med polyol eller estrar.Även om denna ursprungliga formulering hade många praktiska tillämpningar, förblev dess användning begränsad på grund av dess höga kostnad och brist på tillgängliga råmaterial.På 1940-talet arbetade flera forskare med att förbättra de ursprungliga formuleringarna av epoxi, inklusive amerikanen Richard Condon som upptäckte hur man kan göra den mer hållbar med hjälp av polyoler som härrör från petroleumprodukter som cyklohexanoxid och fenolnovolackharts.Samtidigt började brittiska forskare experimentera med olika härdare som aminer och syror, vilket resulterade i en förbättrad produkt som kunde användas för att laminera ytor som plywood vilket gjorde den starkare än tidigare och banade därför vägen för moderna kompositmaterialtillverkningstekniker.Under andra världskriget ökade militära applikationer för epoxier dramatiskt och skapade efterfrågan på ännu bättre materialkvaliteter, vilket ledde till att leverantörer utvecklade unika egenskaper som värmebeständighet, flexibilitet vid låga temperaturer, kemikalieresistens etc., vilket gör att de kan möta specifika krav som krävs vid tillverkning av flygdelar.Utvecklingen av denna teknik fortsatte sedan långt in på 1950-talet där framsteg gjordes inom både produktionsmetoderna för syntetiska hartser tillsammans med de som producerades gemensamt av naturgummi och syntetiska gummiblandningar i kombination med fyllmedel som asbest vilket skapade vad vi idag känner som "fyllda elastomerer" eller gummiförstärkt plast (FRP).I början av 1960-talet förfinades olika processer tillräckligt avsevärt för att industriella bulkproduktionssystem skulle kunna implementeras, vilket ledde till ytterligare utveckling mot att lägga till färger och andra tillsatser som gav upphov till moderna högpresterande modifierade epoxier som används inom flera industrier, allt från konstruktion och ingenjörskonst till rätt för bildesign. Fram till nyligen använde halvledarförpackningslösningar komplexa formuleringar som kräver exakta pulvermetallurgiska kapaciteter, bland annat tillsammans med keramiska beläggningsteknologier som involverar diamantdammpartiklar, vilket gör det möjligt för tillverkare av skärverktyg att uppnå högre effektivitetsnivåer som inte hörts tidigare bara två decennier före denna period.Denna tidslinje visar hur långt vi har kommit sedan den första uppfinningen tillbaka 1884 och kulminerade mot en ständigt ökande komplexitet som växer exponentiellt aktiverad av kontinuerligt utvecklande forskning som för närvarande tänjer på gränser som överträffar alla initiala förväntningar under Alfred Einhorns livstid öppningsmöjligheter som aldrig drömts möjliga och därmed avslutas en anmärkningsvärd evolutionär resa som länkar samman tidigare idag framsteg som gynnar framtida generationer över hela världen.SB1A1101 SB1A1103


Posttid: 27-2-2023